Zawartość

Funkcje programu e-Sprawozdania

Program-eSF umożliwia utworzenie nowego e-Sprawozdania Finansowego bez konieczności zaglądania do instrukcji użytkowania. Wystarczy tylko kilka kliknięć, aby obejrzeć szczegóły dowolnego e-Sprawozdania pochodzącego z innego systemu.

Ekran początkowy Program-eSF

Program-eSF Program można instalować w komputerach z systemem Windows Vista lub wyższym. Aplikacja zawiera wszystkie niezbędne składniki bez wykorzystywania innych programów. Obliczenia i obsługa oparte są na plikach XLS (XLSX), ale sama aplikacja Excel nie jest wykorzystywana i nie musi być zainstalowana w komputerze.

Program-eSF pracuje wprost na plikach XML e-Sprawozdań Finansowych, umożliwia zapis i załadowanie częściowego sprawozdania bezpośrednio do struktury XML. Możesz w dowolnej chwili zapisać aktualny stan e-Sprawozdania do pliku XML i kontynuować pracę korzystając z funkcji [Załaduj XML z formułami].

Funkcja [Załaduj XML] umożliwia odczyt sprawozdania wygenerowanego z dowolnej aplikacji wg wymaganej specyfikacji XSD. W takim przypadku nasza aplikacja staje się czytnikiem e-Sprawozdań Finansowych oddając do dyspozycji użytkownika wygodny i czytelny interfejs oraz bogate narzędzia analityczne i raportujące dla zawartych w sprawozdaniu danych i dokumentów.

Ekran początkowy formularza

Ekran początkowy formularza e-Sprawozdania Finansowego

Ekran początkowy formularza (należy wybrać jedną z trzech funkcji)

Bilans - Aktywa

>Bilans - Aktywa

Widok ewidencji Bilans - Aktywa

Bilans - Pasywa

>Bilans - Pasywa

Widok ewidencji Bilans - Pasywa

Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Zysków i Strat

Widok ewidencji - Rachunek Zysków i Strat

Zestawienie zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale

Widok ewidencji - Zestawienie zmian w kapitale

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych

Widok ewidencji - Rachunek przepływów pieniężnych

Kalkulacja podatku

Podatek

Widok ewidencji - Kalkulacja podatku

Załączniki do e-Sprawozdania

Załączniki do e-Sprawozdania

Załączniki do e-Sprawozdania Finansowego

Podgląd załącznika

Podgląd załącznika

Wbudowana profesjonalna przeglądarka załączników (plików PDF)

Ewidencje sprawozdania

Ewidencje e-Sprawozdania Finansowego

Zarządzanie [Ewidencjami] zawartymi w e-Sprawozdaniu Finansowym

Możliwość zmiany typu wybranej ewidencji, lub dodawanie i usuwanie poszczególnych ewidencji ze Sprawozdania Finansowego.

Weryfikacja XML ze schematem XSD

Weryfikacja zgodności e-Sprawozdania XML ze schematem XSD

Po weryfikacji program automatycznie podświetla błędne linie bezpośrednio w pliku XML

Zapoznaj się z następnym dokumentem: Tworzenie i edycja e-Sprawozdań Finansowych